Hallituksen jäsen HitchPro ry:ssä

HitchPro ry on vuonna 2015 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää liftauskulttuuria sekä yleisemmin kohentaa välittämistä ja luottamusta tuntemattomien ihmisten välillä yhteiskunnassa. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on tuoda uusia ihmisiä liftaamisen pariin ja alentaa kynnystä liftausharrastuksen aloittamiseen.

Yhdistyksen päätapahtuma on Hitchball 4000 -liftauskilpailu. Yhdistys pyrkii myös järjestämään muita pienempiä ja monimuotoisia tapahtumia ja jatkamaan eri medioiden kautta ihmisten liftaustietoisuuden kasvattamista ja asenteiden parantamista. Mahdollisuuksien mukaan yhdistyksellä on myös tavoitteena tukea toimintansa kautta yleishyödyllisiä, yhteiskunnallisia hankkeita.

Lue lisää: hitchball4000.fi.

Facebook, Instagram & Twitter.

Hitchball 4000 '17 -kilpailun lähtöpaikalla. (kuva: Emma Vepsä).

Using Format